Nowy Prezes PZC PDF Drukuj
czwartek, 15 lutego 2018 19:56

 

12 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas. W czasie spotkania wybrany został nowy prezes Caritas naszej parafii. W miejsce dotychczasowej prezes p. Marty Winiarek został wybrany p. Tomasz Rosłonek. Dziękujemy p. Marcie za pracę społeczną dla dobra naszej wspólnoty parafialnej. Gratulujemy p. Tomaszowi i życzymy owocnej pracy.

W Zarządzie nowej kadencji zasiadać będą w dalszym ciągu: Mariusz Przewodowski (Vice Prezes), Agnieszka Skiba (Skarbnik) i Krystyna Rosłonek (Sekretarz).

Ogólne ustalenia organizacyjne z ostatniego spotkania:

1. Spotkaniami formacyjnymi dla członków PZC będą comiesięczne adoracje Najświętszego Sakramentu (każda pierwsza niedziela miesiąca, po mszy o 17.00). Oprócz czynnego udziału w adoracji – czytanie rozważań, śpiew, prowadzenie modlitw – członkowi PZC będą zachęcać parafian do udziału w adoracji.

2. Spotkania organizacyjne Zespołu będą się odbywać w poniedziałki o godz. 19.00, według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

3. PZC zorganizuje akcję Jałmużna Wielkopostna. Równoległą akcją będzie rozprowadzenie baranków wielkanocnych po mszach świętych.

4. Plan kolejnych działań zostanie opracowany po Wielkanocy. Dla każdej akcji PZC będzie wyznaczał koordynatora.

5. PZC zachęci szkoły podstawowe z terenu parafii do współpracy (propozycja włączenia się uczniów w wolontariat).