O Caritas PDF Drukuj
niedziela, 10 marca 2019 21:54

„Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie"
(Mt 25, 35-36)


„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,

Mnieście uczynili” (Mt 25, 40)

 

Parafialny Zespół Caritas (PZC), działający przy Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawicach, to jeden z 28 aktywnie działających Zespołów na terenie Diecezji Siedleckiej. Powołany został 8 marca 2015 roku przez Dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej.


Celem PZC jest działalność charytatywna i humanitarna
dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.


Parafialny Zespół Caritas pracuje w oparciu o Statut PZC (dostępny poniżej), a pod przewodnictwem ks. Proboszcza Krzysztofa Wałka (Przewodniczący PZC) dzieła miłosierdzia w parafii prowadzi w sposób planowy i systematyczny.


Członkowie PZC bezinteresownie poświęcają swój czas innym i niosą pomoc potrzebującym. Są też osoby, które nie mają możliwości, by ofiarować swój czas, ale wspierają działania PZC poprzez wsparcie materialne i finansowe.


Wszystkich wolontariuszy PZC obowiązuje w sumieniu tajemnica w odniesieniu do spraw i osób, którym pomagają.

 

 

Akt powołania PZC przy Parafii w Warszawicach

Statut PZC