Słowo na XIV Niedzielę Zwykłą Drukuj
poniedziałek, 07 lipca 2014 17:15

 

Dzisiejsze Słowo Boże pragnie ukazać nam podstawową prawdę o Jezusie: Jego wielkość jest zbudowana nie na przemocy i sile  i sile militarnej, ale na pełnieniu woli Ojca w prostocie, pokorze, cichości, cierpieniu i wyniszczeniu aż do krzyża.

Słowo Boże wzywa nas dzisiaj do rewizji naszego życia i sposobu myślenia i działania, do odpowiedzi na pytanie: czy mamy w sobie ducha Jezusa, ducha miłości, pokory i przebaczania uraz?
Tak trudno być pokornym i cichym.  Mamy więc nieustannie wpatrywać się we wzór Jezusa Chrystusa, by na co dzień umieć pomnażać pokój w społeczeństwie, w rodzinach i w naszych środowiskach.

 

 

ks. Michał Mościcki