Akcja Świąteczne paczki zakończona! Drukuj
czwartek, 26 grudnia 2013 15:51

 

23 grudnia, czyli w Wigilię Wigilii, paczki z darami złożonymi przez parafian w ramach akcji "Świąteczna paczka" zostały dostarczone do najbardziej potrzebujących rodzin w naszej parafii. Pomocą zostało objętych 20 rodzin, paczki dotarły do wszystkich wiosek należących do Parafii Warszawice. Dostarczaniem paczek dla potrzebujących rodzin zajęła się młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży pod przewodnictwem księdza Sławka Gnyszki.

Dziękujemy wszystkim hojnym darczyńcom za przekazane produkty. Już dziś zapewniamy, że akcje zbiórek rzeczowych będą kontynuowane w kolejnych latach.

Zdjęcia przedstawiają pogrupowane dary złożone w ramach "Świątecznej paczki" przed ich rozwiezieniem do rodzin.