Życzenia Drukuj
wtorek, 24 grudnia 2019 10:20

Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem

całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym

jest Mesjasz Pan

Oby ta radość, była Waszym udziałem. Niech Jezus Zbawiciel, który przychodzi

w Eucharystii obdarza Was swoją łaską. Oby zawsze serca Wasze były

mieszkaniem Boga i otwarte na łaskę, która niesie zbawienie.

Niech Chrystus gości w Waszych sercach i będzie Waszym doradcą,

niech będzie waszym Bogiem, najlepszym Ojcem

i napełnia serca Wasze pokojem. Szczęść Boże