Odnowiony ołtarz Drukuj
sobota, 24 sierpnia 2019 08:29

Kościoły , Odnowiony ołtarz kościoła Warszawicach - zdjęcie, fotografia

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawicach ma bardzo bogatą,

a momentami bolesną historię sięgającą ponad sześciuset lat wstecz.

 

 | Zdjęcie dotyczy Odnowiony ołtarz kościoła w Warszawicach zostało dodane przez Sebastian  Rębkowski - blog - w dniu 2019-08-13 id nr: 3204801 |

 

 

Po długim czasie użytkowania ołtarz główny świątyni wymagał renowacji oraz szeregu specjalistycznych działań i zabiegów pod okiem konserwatora zabytków. Prace, które rozpoczęły się tuż po świętach Wielkiej Nocy, trwały do końca lipca, teraz trwają działania wykończeniowe (m.in. ustawienie figur, stołu ołtarza).

Całkowity koszt renowacji wyniósł 132970 zł, Urząd Marszałkowski udzielił dofinansowania w kwocie 95000 zł. Środki te pomógł uzyskać parafii Mirosław Kabala. W czasie trwania prac nabożeństwa odbywały się w prezbiterium świątyni, a miejsce ołtarza zasłonięto białym płótnem.

 | Zdjęcie dotyczy Odnowiony ołtarz kościoła w Warszawicach zostało dodane przez Sebastian  Rębkowski - blog - w dniu 2019-08-13 id nr: 3204799 |

Kilka słów na temat historii kościoła. Pierwsze wzmianki o parafii, pierwotnie znajdującej się w sąsiednim Radwankowie, a później m.in. na skutek powodzi przeniesionej do Warszawic, pochodzą z 1407 roku. Świątynia w obecnym miejscu znajduje się od 1736 roku, a to dzięki ufundowaniu jej budowy przez marszałka koronnego Franciszka Bielińskiego. Kościoła nie omijały trudne chwile takie jak kataklizmy czy spalenie w czasie II wojny światowej metryk parafialnych z okresu ponad 170 lat. Po 1945 roku sukcesywnie upiększano świątynię oraz jej otoczenie. Po 2000 roku - za czasów ks. proboszcza kanonika mgr Jerzego Domańskiego - wzmocniono konstrukcję i odnowiono wystrój wewnątrz, a w 2013 roku - za kadencji ks. proboszcza kanonika mgr Tadeusza Wasiluka - starą, zniszczoną elewację zastąpiła odnowiona, drewniana. Wiosną tego roku, gdy proboszczem jest ks. Krzysztof Wałek, zmiany dotknęły ołtarz główny.

 | Zdjęcie dotyczy Odnowiony ołtarz kościoła w Warszawicach zostało dodane przez Sebastian  Rębkowski - blog - w dniu 2019-08-13 id nr: 3204800 |

Jak mówią konserwatorzy jego ogólny stan został określony jako zły, a to ze względu na wielokrotne przeróbki, przemalowywania, zabrudzenia, działania szkodników lub niestarannie wykonywane złocenia, które nie pasują do wystroju. Powodem negatywnej oceny specjalistów były także prowadnice od mechanizmu podnoszącego i opuszczającego obraz z wizerunkiem św. Jana Chrzciciela, które rysowały znajdujące się obok płótno. Po wykonywaniu zleconych badań przystąpiono do prac mających na celu zabezpieczenie drewnianych elementów ołtarza przed dalszą destrukcją. Ponadto wzmocniono bądź w razie potrzeby wymieniono niektóre elementy konstrukcyjne. Konserwatorom zależało również na przywróceniu pierwotnej kolorystyki oraz układu złoceń. Warto dodać, że umieszczone w ołtarzu rzeźby przedstawiające Jezusa i Maryję (odlewy gipsowe), obraz Matki Boskiej oraz makata ukazująca Ostatnią Wieczerzę zostały oczyszczone i odkurzone. Na zdjęciach możemy zobaczyć efekt ponad trzymiesięcznych działań konserwatorów i porównać ze stanem, jaki był przed zmianą. W najbliższych dniach prace wykończeniowe zostaną zakończone. Najlepiej jednak sprawdzić to na własne oczy, wybierając się chociażby na niedzielną mszę świętą do Warszawic. Pozostaje mieć nadzieję, że kościół pw. św. Jana Chrzciciela będzie służył kolejnym pokoleniom.

 | Zdjęcie dotyczy Odnowiony ołtarz kościoła w Warszawicach zostało dodane przez Sebastian  Rębkowski - blog - w dniu 2019-08-13 id nr: 3204803 |

Sebastian Rębkowski