Wielka sobota Drukuj
poniedziałek, 22 kwietnia 2019 19:16

Tradycją wielkiej soboty jest błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych.

 

 

W kościele błogosławieństwo przy licznie zgromadzonych wiernych wśród których dużą rzeszę stanowiły dzieci odbyło się o 10.00 a potem ks. Krzysztof i ks. Michał udali się do wszystkich wiosek naszej parafii.

Liturgia paschalna rozpoczęła się o 19.00, a przewodniczył jej ks. Michał. Po błogosławieństwie ognia i zapaleniu paschału odśpiewał orędzie wielkanocne, po czym wierni słuchali Słowa Bożego. Następnie odbyło się błogosławieństwo wody i uroczysta Eucharystia.