Parafia na Łurzycu (Urzeczu), nadwiślańskim mikroregionie etnograficznym Drukuj
sobota, 03 sierpnia 2013 22:01

Parafia Warszawice położona jest na pograniczu Kołbielszczyzny (Polesia) rozpościerającej się na „górnych polach” dawnej Puszczy Osieckiej oraz Urzecza (gwarowo Łurzyca), pasa urodzajnych ziem pradoliny Wisły. Historycznie, poprzez wcześniejszą siedzibę w nadwiślańskim Radwankowie, parafia warszawicka związana jest z Urzeczem. Także i dziś należy do niego większość miejscowości parafialnych (Dziecinów, Kępa Radwankowska, Piotrowice, Radwanków Szlachecki i Królewski, Sobiekursk, Warszawice, Wysoczyn), a pozostałe mają przejściowy, „polesko-łurzycki” charakter (Całowanie, Łukówiec, Sobienie Biskupie, Warszówka).

 

Czy obecni mieszkańcy tych terenów to potomkowie Olędrów - osadników holenderskich, niemieckich i pomorskich? Co wiemy o tym zapomnianym mikroregionie etnograficznym?

Więcej w zakładce Warto przeczytać w artykule dr Łukasza Maurycego Stanaszka, pracownika naukowego Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

Uwaga! Prosimy o kontakt osoby, które są w posiadaniu zdjęć, map, rysunków i innych historycznych dokumentów dotyczących naszego regionu, ludzi, wydarzeń itp. Kopie zostaną wykorzystane w zakładce Historia, oryginały zwrócimy właścicielom.