Jubileusz święceń kapłańskich Drukuj
czwartek, 17 czerwca 2021 14:18

W niedzielę, 13 czerwca w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawicach

(gm. Sobienie-Jeziory) odbyła się dziękczynna msza święta z okazji 30. rocznicy

święceń kapłańskich proboszcza tej parafii, ks. Krzysztofa Wałka.

Zgromadzeni licznie wierni modlili się w intencji czcigodnego jubilata. Nie zabrakło ciepłych słów, oprawy chóru i gorących życzeń, podziękowań Bogu i bliźniemu...

Nabożeństwo ks. Krzysztof Wałek odprawił wraz z wikariuszem parafii, ks. Michałem Celejem, oraz ks. Damianem Krawczykiem, tamtejszym parafianinem, który jeszcze w czerwcu będzie wyświęcony na kapłana. Wspólną modlitwę, na którą przybyło wielu mieszkańców parafii Warszawice, uświetnił śpiew kościelnego chóru. W ich wykonaniu wyjątkowo dobitnie i uroczyście tego dnia wybrzmiały m.in. pieśni Zbliżam się w pokorze czy Dzięki Ci Panie.

W wygłoszonym kazaniu, ks. Michał Celej zwrócił uwagę na dobroć, życzliwość i chęć rozmowy z każdym człowiekiem, jaką odznacza ks. Krzysztof Wałek. Podkreślał pokorę, którą kieruje się w swojej posłudze proboszcz parafii Warszawice.

Ks. Krzysztof Wałek pochodzi z miejscowości Rudnik nad Sanem (woj. podkarpackie). W 1983 roku uczył się w Policealnym Studium Ekonomicznym w Rzeszowie, jednak dwa lata później wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Święcenia kapłańskie otrzymał 15 czerwca 1991 roku z rąk bp-a Jana Mazura. Od tego czasu posługiwał w roli wikariusza w czterech parafiach, tj. w: Zbuczyn (rok), Malowa Góra (2 lata), Ryki (8 lat), Siedlce (4 lata). Następnie był proboszczem w kolejnych parafiach, czyli: Ruda Wolińska (5 lat), Krzesk (5 lat). Od 20 września 2016 roku ks. Krzysztof pełni funkcję proboszcza w Warszawicach.

Jak sam zaznaczył, dziękując Bogu i wszystkim poznanym na drodze kapłańskiej wiernym za wszelką okazaną mu życzliwość, czuje się niezwykle związany z obecną parafią. Przyznał, że pracuje mu się tutaj wyjątkowo dobrze. Sami parafianie stwierdzili podczas składania życzeń, że nie dadzą tak łatwo „oddać” księdza do innej parafii. A tych gestów uprzejmości było mnóstwo. Kwiaty, wiersze, życzenia, pieśni, drobne upominki, cytaty od Rady Parafialnej, chóru, młodzieży, mieszkańców, zespołu Piskorze, kółek różańcowych oraz przedstawicieli władz lokalnych.

Sebastian Rębkowski

Dziś drogi Ksiądz Krzysztof

obchodzi w podzięce

Trzydziestą Rocznicę

swych Kapłańskich Święceń.

Piękny Jubileusz

w naszej społeczności

i piękna okazja

do szczerej wdzięczności.

W ten Dzień Uroczysty

Proboszczu kochany

dziękujemy Bogu,

że Cię tutaj mamy.

Dziękujemy Tobie

za wrażliwe serce,

które jest gotowe

do wielkich poświęceń.

Spokój, miłosierdzie

z Ciebie emanują,

więc przy Tobie wierni

wspaniale się czują.

Kochasz nas jak ojciec,

my też Cię kochamy,

nigdy Cię z parafii

naszej nie oddamy.

Życzymy Ci dzisiaj

Bożej Opatrzności,

wspaniałego zdrowia,

ludzkiej życzliwości.

Niech Cię Matka Boża

opieką otacza,

Duch Święty oświeca,

darami wzbogaca.

Chrystus Król swe łaski

niech zsyła obficie

i niech Cię prowadzi

przez całe Twe życie.

Te podziękowania

i życzenia składa

z głębokim ukłonem

Parafialna Rada.

Warszawice, 13 czerwca 2021r.