Zebranie Rady Parafialnej - 9 października 2016 r.

PA094989

PA094990

PA094991

PA094992

PA094993

PA094995

PA094996

PA094998