Uroczystość I Komunii św. PDF Drukuj
niedziela, 21 maja 2017 16:41

21 maja 2017 r. w naszej parafii miała miejsce podniosła uroczystość. 54 dzieci

w tym dniu po raz pierwszy w pełni uczestniczyło w Eucharystii przyjmując

do swych serc Chrystusa w Komunii św.

 

 

Mszy św. sprawowanej w intencji dzieci przewodniczył ks. proboszcz Krzysztof Wałek w asyście ks. Romana, gościa z Grodna. Uroczystość rozpoczęła się od przywitania dzieci i wszystkich zebranych przed wejściem do świątyni, gdzie dzieci na pamiątkę chrztu pokropione zostały wodą święconą, a następnie otrzymały błogosławieństwo od rodziców.Na początku Eucharystii rodzice poprosili ks. proboszcza o udzielenia sakramentu Eucharystii. W kazaniu proboszcz mówił o wielkiej wartości Eucharystii i chlebie, znaku, w którym pozostał żywy i obecny Bóg. Przyjęcie Chrystusa jest zobowiązaniem do miłości, która jest podstawą do osiągnięcia do nieba.

Dzieci czynnie włączyły się w Eucharystię przygotowując modlitwę wiernych, procesję z darami a na zakończenie podziękowały Panu Jezusowi, który przyszedł do ich serc i wszystkim, którzy uczestniczyli w przygotowaniu dzieci do pierwszej Komunii św. Swoją wdzięczność wyraził proboszcz dziękując ks. Michałowi Celejowi, rodzicom, dziadkom, nauczycielom służbie kościelnej i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób troszczyli się o przygotowanie duchowe dzieci.

Życzymy, by Chrystus błogosławił wszystkim dziecio, które zaprosiły Go do swoich serc i szedł z nimi przez całe życie.