Wizyta duszpasterska -uwaga są zmiany planu PDF Drukuj
piątek, 23 grudnia 2016 15:07

 

 

Kolęda to nie magia czy sztuczne podtrzymywanie reliktów przebrzmiałej pobożności, ale: zwiastowanie radosnej Nowiny; ufna modlitwa do Boga o uchronienie wiernych od wszelkiego zła; szczególny wyraz wyznania wiary; konkretny sposób przyjęcia Bożego błogosławieństwa na cały rok.
Najkrócej ujmując: kolęda to otwarcie drzwi rodzinnego domu Panu Bogu.


 

Cele wizyty duszpasterskiej w parafiach można streścić w następujący sposób:
1. Wspólna modlitwa duszpasterza i wiernych, połączona z błogosławieniem mieszkań (domów) i przedmiotów kultu religijnego (krzyże, obrazy itp.).
2. Poznanie wiernych i warunków ich życia - swoista duchowa „inwentaryzacja” tego, co stanowi kształt parafii: liczba wiernych, rodzin, małżeństw, dzieci, młodzieży, chorych, niepełnosprawnych itp.; stan duchowy i religijny mieszkańców (np. małżeństwa niesakramentalne, sekty; udział dzieci i młodzieży w katechezie, święcenie Dnia Pańskiego itd.); potrzeby materialne ludzi biednych; potrzeby duchowe parafii.
3. Próba włączenia wiernych w życie wspólnoty parafialnej: odkrywanie charyzmatów parafian i pokazywanie szansy ich wykorzystania we własnej wspólnocie Kościoła lokalnego; tworzenie nowych zespołów, tzw. małych grup w parafii (rada duszpasterska, chór, teatr, ministranci, nadzwyczajni szafarze Eucharystii itp.);
4. „Działalność misyjna” i ewangelizowanie parafian, stojących daleko od ołtarza i życia sakramentalnego (chrzty, I komunia św., bierzmowanie, śluby, udział w Eucharystii, katechezie dla dzieci, młodzieży i dorosłych itp.).
5. Wsłuchiwanie się w głosy parafian, mających swoje spojrzenie na życie parafii i posługujących w niej kapłanów (serdeczny dialog).
6. Wymiar materialny kolędy, czyli przyjmowanie ofiar pieniężnych od parafian z przeznaczeniem na: potrzeby kościoła parafialnego, kurii, seminarium duchownego.

 

Wizyta duszpasterska 2016/2017

Data

Dzień

Godz.

Miejscowość

Ksiądz

27.12.2016

wtorek

9.00

Sobiekursk (od Karczewa)

ks. Krzysztof

Sobiekursk (od p. Jobdów)

ks. Michał

28.12.2016

środa

11.30

Dziecinów (nad jeziorem)

ks. Krzysztof

9.00

Dziecinów ((nad Wisłą)

ks. Michał

29.12.2016

czwartek

9.00

Dziecinów (od p. Żurawskich)

ks. Krzysztof

Dziecinów (od p. Bąbików)

ks. Michał

30.12.2016

piątek

9.00

Całowanie (od p. Spałów)

ks. Krzysztof

Całowanie (od p. Łuszczyków)

ks. Michał

31.12.2016

sobota

9.00

Całowanie (Pękatka i od Warszówki)

ks. Krzysztof

9.00

Całowanie (od p. Kociszewskich)

ks. Michał

02.01.2017

poniedziałek

9.00

Warszawice (od Dziecinowa)

ks. Krzysztof

9.00

Warszawice (Warszówki)

ks. Michał

03.01.2017

wtorek

9.00

Warszawice (od stacji kolejowej do sklepu)

ks. Krzysztof

15.00

Warszówka (od Całowania)

ks. Michał

04.01.2017

środa

9.00

Warszówka (od p. Uzarskich)

ks. Krzysztof

15.00

Warszówka (od p. Ostrowskich)

ks. Michał

05.01.2017

czwartek

9.00

Sobienie Biskupie (od Sobień Jezior do CPN)

ks. Krzysztof

15.00

Radwanków

ks. Michał

07.01.2017

sobota

9.00

Sobienie Biskupie (Sokołówka od początku Wioski)

ks. Krzysztof

9.00

Sobienie Biskupie (Kozaki)

ks. Michał

09.01.2017

poniedziałek

9.00

Łukówiec (od Górek Całowańskich)

ks. Krzysztof

9.00

Łukówiec (od Brzezinki do p. Szostak)

ks. Michał

10.01.2017

wtorek

9.00

Łukówiec (od p. Jobda do p. Kociszewski)

ks. Krzysztof

11.01.2017

środa

9.00

Piotrowice (od sklepu)

ks. Krzysztof

15.00

Piotrowice (od remizy)

ks. Michał

12.01.2017

czwartek

9.00

Piotrowice (od Sobiekurska na Puławy

ks. Krzysztof

15.00

Kępa Radwańska

ks. Michał