Kalendarium historyczne Parafii Warszawice

 

 

14 IV 966 – Chrzest Polski. Prawdopodobne założenie parafii w Grodzisku nad Wisłą

 

XI-XIII w. – prawdopodobne założenie parafii w Radwankowie wg ks. Józefa Nowackiego

 

poł. XIII w. – prawdopodobne przeniesienie kościoła NMP z Grodziska do Radwankowa

 

14 VIII 1407 – pierwsza wzmianka o parafii Radwanków w dokumencie erekcyjnym parafii Wilga

 

1440 – Sejm Mazowiecki w Radwankowie

 

1476+1507 – plebanem jest pierwszy znany magister z parafii radwankowskiej, ks. Jakub z Sobień

 

1618 – powódź zmywa drugi kościół św. Jana Chrzciciela, który odbudowuje Tomasz Lasocki, dziedzic Śniadkowa

 

1629 – konsekracja trzeciego kościoła przez bpa poznańskiego Macieja Łubieńskiego

 

1667 – Radwanków notowany jako miasto królewskie

 

1699 – błogosławiony o. Stanisław Papczyński zakłada w Goźlinie klasztor marianów

 

1713 – powódź ponownie niszczy kościół w Radwankowie

 

1722 – plebanem w Radwankowie jest ks. Joachim Kozłowski, generał zakonu marianów

 

9 VII 1736 – marszałek koronny Franciszek Bieliński funduje czwarty kościół parafialny w Warszawicach

 

1 X 1736 – Sejm Walny Ekstraordynaryjny przenosi siedzibę parafii z Radwankowa do Warszawic za ks. Adama Mężyńskiego, zaś król August III zezwala na przyznanie patronatu parafii na dziedziców wsi Warszawice

 

1780 – kasztelan Jacek Jezierski lokuje nową osadę miejską Sobienie Jeziory z pierwszą w Polsce fabryką kos

 

1794 – Tadeusz Kościuszko podkuwa konie w kuźni w Sobieniach Biskupich jadąc z Warszawy w stronę Maciejowic

 

1802-1806 – wydzielenie parafii Goźlin i Sobienie Jeziory

 

ok. 1840 – założenie nowego cmentarza w Radwankowie Szlacheckim za ks. Józefa Tarkowskiego

 

1844 – pierwszy remont kościoła, wielka powódź na Wiśle

 

30 IX 1855 – poświęcenie kościoła w Warszawicach

 

17 III 1863 – bitwa powstańcza pod Dziecinowem

 

1896 – Józef Chełmoński maluje „Wisłę pod Sobieniami”

 

1905 – budowa parkanu na cmentarzu

 

1908 – budowa dzwonnicy za ks. Józefa Ostałowskiego

 

1922 – fundacja dzwonów Jana i Szymona

 

15 VIII 1920 – uratowanie z rąk bolszewickich bpa Czesława Sokołowskiego w Całowaniu za czasów ks. S. Mankiewicza

 

12 IX 1939 – Niemcy palą Warszawice i Piotrowice. W pożarze giną metryki parafialne z lat 1678-1852.

 

1940-1942 – proboszczem jest ks. prof. Piotr Szpilewicz, tłumacz 1 Księgi Królewskiej w Biblii Tysiąclecia

 

1942 – Niemcy mordują Teodora Drewitza, dziedzica Całowania, społecznika i patriotę, wybitnego agronoma

 

1944 – ks. Stanisław Pieczara ratuje kościół przed pożarem

 

1956 – fundacja dzwonów Jana i Stefana

 

1966 – uroczystości milenijne w parafii warszawickiej

 

1972 – remont kościoła i wprowadzenie reformy Soboru Watykańskiego II w parafii za ks. Mieczysława Skrodziuka

 

1978 – wybór papieża Jana Pawła II (ks. A. Brzozowski)

 

17 VIII 1986 – bp Jan Mazur konsekruje kaplicę MB Częstochowskiej w Sobiekursku za ks. Tadeusza Karwowskiego

 

28 VIII 1988 – pierwszy odpust parafialny w kaplicy w Sobiekursku

 

1999 – milenijne misje ewangelizacyjne

 

2002 – ks. Jerzy Domański buduje wieżę na kościele

 

2005 – powiększenie kaplicy w Sobiekursku

 

I 2007 – odkrycie cmentarza w Radwankowie Królewskim

 

14 VIII 2007 – mija 600 lat od pierwszej zachowanej wzmianki o parafii radwankowsko-warszawickiej

 

2008 – Misje św. Jubileuszowe z okazji 600-lecia parafii

 

2013 – remont elewacji kościoła parafialnego za czasów ks. Tadeusza Wasiluka

 

 

Mariusz Rombel, Sobienie Biskupie 2008-2014