Ruch Rodzin Nazaretańskich PDF Drukuj
poniedziałek, 04 listopada 2013 08:06

 

Wzorem dla Ruchu Rodzin Nazaretańskich jest życie świętej Rodziny z Nazaretu, która uczy, że świętość realizuje się w codzienności przeżywanej z Bogiem i w braterskiej wspólnocie.

Członkowie Ruchu Rodzin Nazaretańskich pragną, aby centrum ich życia stanowiła Eucharystia, w której dociera do nas i udziela się nam całe Boże życie. Częsty, a nawet codzienny, udział we Mszy Św., adoracja Najświętszego Sakramentu oraz oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem w Eucharystii mają prowadzić do eucharystycznego stylu życia.

Ruch Rodzin Nazaretańskich powstał wokół konfesjonału. Mając świadomość potrzeby nieustannego nawracania się, jego członkowie korzystają często, przynajmniej raz w miesiącu, z sakramentu pokuty, który może przyjąć formę stałego spowiednic twa. W miarę potrzeby duchowej istnieje też możliwość korzystania z kierownictwa duchowego.

Podejmując wolę Zbawiciela zawartą w Testamencie z krzyża wyrażoną słowami: „Oto Matka twoja” (J 19,27), za przykładem św. Jana Apostoła, członkowie Ruchu pragną żyć w komunii z Maryją i w tej komunii upatrują drogę do pełnego zjednoczenia z Chrystusem.

Duchowość Ruchu czerpie inspiracje z duchowości karmelitańskiej, a zwłaszcza z „małej drogi” św. Teresy od Dzieciątka Jezus, z duchowości św. Maksymiliana Marii Kolbego, z orędzia Bożego Miłosierdzia przekazanego przez św. Faustynę Kowalską, z przesłania Matki Bożej do św. Juana Diego oraz z nauczania bł. Jana Pawła II i jego osobistego zawierzenia się Maryi.

Misją Ruchu jest prowadzenie jego członków drogą życia wewnętrznego do świętości oraz aktywny udział w apostolskiej misji Kościoła, podejmując wezwanie do nowej ewangelizacji. Pomoc w dążeniu do świętości skierowana jest do osób wszystkich stanów, a zwłaszcza ku rodzinie.

W diecezji siedleckiej Ruch Rodzin Nazaretańskich został zatwierdzony przez biskupa w roku 1998.

W parafii Warszawice pierwsze formacyjne spotkanie odbyło się 13 października 2003 r.

Wierzymy, że przez te spotkania Duch Święty przez Maryję uczy nas pełnienia woli Bożej w codzienności. Na spotkania zapraszamy w każdą środę po Mszy Św. wieczornej.