6-12.09.2021 PDF Drukuj
piątek, 03 września 2021 14:42

PONIEDZIAŁEK – 6 września 2021

17.30

+Ryszarda Lemieszka (2 r.), of. Rodzina

18.00

+ Feliksę (35 r.), Antoniego Połosak, Kazimierę Jabłońską z r. Połosaków, Sibilskich, Kurków i Jabłońskich

WTOREK – 7 września 2021

17.30

O uwielbienie, adorację oraz oddawanie czci Bogu i wzrost wiary dla chrześcijan

18.00

+Leokadię Masną (2 r.), Ignacego Masnego, z r. Masnych i Jobdów,

of. r. Lewandowskich

ŚRODA – 8 września 2021

Święto Narodzenia NMP

16.30

kaplica

+Kazimierza Zawadkę, of. Tadeusz Zawadka z rodziną

17.30

Mariana Herubin (9r.), Barbarę, Krzysztofa Herubin, Stanisława Kasprzaka, Marka Rudzkiego, dziadków Herubinów, Adaszewskich, Kasprzaków i Koców,

of. Sławomir Herubin

18.00

+Jana, Józefę Grzegrzółka, Józefa, Mariannę Kowalskich, Jana, Anielę Grzegrzółka, Adama, Konstantego, Tadeusza Piętka, Rozalię Galas, Michalinę Marciniak, z r. Grzegrzółków, Kowalskich Sygów i Żołądków, of. Marian Gajownik

CZWARTEK – 9 września 2021

17.30

+Mariusza Barejkę, of. r. Kasprzaków

18.00

+Wita Trzeciaka, of. r. Rosłonków

PIĄTEK – 10 września 2021

17.30

+Zuzannnę (12 r.), Bożenę (39 r.), siostrę Jaaninę, , rodziców, teściów z r Walickich, Todorskich, of. r. Walickich

18.00

+Wita Trzeciaka, of. r. Połosaków z Wysoczyna zamiast kwiatów

SOBOTA – 11 września 2021

17.30

+Wiesławę Sowę of. r. Baraczów

18.00

Jadwigę Stężycką, of. Syn z rodziną

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 12 września 2021

8.00

+Tadeusza Kociszewskiego (8 r.), Zdzisława Kociszewskiego, z r. Kociszewskich, Cherubinów, Krawczyków, of. Marianna Kociszewska

10.00

kaplica

of. Henryka Żurawska

11.30

Dziękczynna w 40 r. ślubu Grażyny i Mariana z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej, of. Dzieci

17.00

+rodziców Irenę i Mieczysława witkowskich, Leona Walickiego z r. Witkowskich u i Walickich, of. Urszula Walicka