18-24.05.2020r PDF Drukuj
sobota, 16 maja 2020 18:24

PONIEDZIAŁEK – 18 maja 2020

17.30

Dziękczynno-błagalna w intencji Kółek Różańcowych z Dziecinowa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę Matki Bożej, of. KRK z Dziecinowa

18.00

+Eugeniusza Duluka (13r), Agnieszkę i Jakuba Kabalów, Stefana Kabalę, Franciszkę i Mikołaja Duluk, of. Włodzimierz Duluk

18.30

O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, dobre urodzaje dla mieszkańców Warszawic z racji poświęcenia pól

WTOREK – 19 maja 2020

17.00

+Stanisława Langiewicza (30dz), of. Żona i córki z rodzinami

17.30

+Feliksa, Józefa, Mariannę i Helenę Masnych, Stanisława, Mariannę, Zofię Konarzewskich Michała Prasułę, zmarłych z rodziny Masnych i Konarzewskich, of. Rodzina

18.00

+Sławomira Wojdygę z racji imienin, of. Żona

18.30

O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, dobre urodzaje dla mieszkańców Warszówki z racji poświęcenia pól

ŚRODA – 20 maja 2020

17.30

+Mieczysława Przybysz (3r), Henryka Przybysz (19r), Wacława Bąbik, Jerzego Lenarczyka, zmarłych z rodziny Przybyszów i Jobdów oraz wszystkich zmarłych z rodziny, of. Iwona Czułba

18.00

O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Wiktorii, of. Rodzina

18.30K

O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, dobre urodzaje dla mieszkańców Sobiekurska z racji poświęcenia pól

CZWARTEK – 21 maja 2020

17.30

+Jana, Jadwigę, brata Jerzego i bratową Jadwigę Lewandowskich, Mariannę, Jana Szczepków, Bronisławę, Czesława Gajowników, Elżbietę Malczyk, dziadków Kamaciów i Lewandowskich, of. Rodzina

18.00

+Henrykę i Tadeusza Bacińskich, Stefana Barejkę, Genowefę, Władysława, Galas, zmarłych z rodziny Bacińskich, Kurków i Barejków, of. Marianna Barejka

18.30K

O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, dobre urodzaje dla mieszkańców Łukówca i Górek Całowańskich z racji poświęcenia pól

PIĄTEK – 22 maja 2020

17.00

+Janusza Machowskiego (30dz), of. Ewa i Marek Kubik

17.30

+Irenę i Czesława Rosłaniec, Witolda i dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

Dziękczynno-błagalna w 10r ślubu p. Małgorzaty i Jacka z prośbą o dary Ducha Świętego, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla nich i ich syna Franciszka, of. Krystyna Zychora

18.30

O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, dobre urodzaje dla mieszkańców Całowania z racji poświęcenia pól

SOBOTA – 23 maja 2020

17.30

+Agnieszkę i Piotra Szostak (35r), ich wnuków Jerzego i Renatę oraz synów Jana i Kazimierza, of. Rodzina

18.00

+Zygmunta Cicheckiego (8r), Kazimierę, Wandę, Irenę, Stanisława Kasprzak, of. Marinna Cichecka

18.30

O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, dobre urodzaje dla mieszkańców Piotrowic z racji poświęcenia pól

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO – 24 maja 2020

8.00

+Jana, Cecylię, Marię Cieślak, Jana, Krystynę, Bolesława, Stefanię Wilczek, dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny Wilczków i Cieślaków, of. Wanda Cieślak

10.00K

11.30

W intencji Parafian

15.30K

O miłosierdzie Boże dla całej ludzkości, aby przez bolesną mękę Jezusa otrzymali łaskę wysławiania Boga w tym i przyszłym życiu

17.00

+Henrykę i Henryka Sabała, of. Monika Zbyszyńska