Wizytacja kanoniczna PDF Drukuj
sobota, 12 października 2019 19:51

27 września 2019 r. odbyła się wizytacja kanoniczna ks. Bpa Kazimierza Gurdy.

 

Wizytacja rozpoczęła się w szkole podstawowej w Sobiekursku, gdzie p. dyrektor powitała wyjątkowego gościa, po czym odbył się program w wykonaniu dzieci. Na zakończenie głos zabrał ks. Biskup. Następnym punktem wizytacji była szkoła w Warszawicach. Gość został serdecznie przywitany przez p. dyrektor i po przedstawieniu artystycznym zabrał głos. Dzieci jednak tak szybko nie wypuściły ks. Biskupa. Korzystając z okazji zadawały czcigodnemu Gościowi bardzo ciekawe pytania i z zainteresowaniem słuchały czym biskup się zajmuje, jakie miał zainteresowania w dzieciństwie, czy lubił szkołę i jakie ma zwierzątko. Na wszystkie pytania ks. Biskup odpowiedział celująco i mógł kontynuować wizytację. O godzinie 15.00 udał się na cmentarz i przy grobach pochowanych tam kapłanów zgromadzonym licznie wiernym wygłosił katechezę i wszyscy zebrani odmówili koronkę do Bożego Miłosierdzia. Punktem kulminacyjnym wizytacji był ingres biskupa. O godzinie 16.00 przy drzwiach świątyni przywitał Gościa ks. Proboszcz dając do ucałowania krzyż i wręczając klucze do kościoła. Następnie ks. Proboszcz przedstawił krótką charakterystykę parafii, po czym rozpoczęła się eucharystia w czasie której 69 osób przyjęło sakrament bierzmowania. Po Mszy św. ks. Biskup spotkał się z grupami parafialnymi, kierując do nich słowo o potrzebie zaangażowania świeckich w parafii. Następnie w salce parafialnej spotkał się z radą parafialną. Wizytacja zakończyła się podpisaniem ksiąg parafialnych i metrykalnych.