Projekt „Piskorze ku tradycji” wchodzi w fazę realizacji! PDF Drukuj
wtorek, 30 lipca 2019 19:25

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że 17 lipca 2019 roku stowarzyszenie

OSP Łukówiec podpisało z Narodowym Centrum Kultury umowę

nr 66/2019/EP dotycząca dofinansowania zadania „Piskorze ku tradycji”

w ramach Programu EtnoPolska2019.

Wartość tego projektu to 83.372 zł, zaś dofinansowanie wyniesie 77.000 zł, co stanowi 92,36%. Wkład własny naszego stowarzyszenia wyniesie 6.372 zł – środki na wkład to przede wszystkim darowizny przekazane nam przez osoby fizyczne (w tym członków Zespołu Piskorze) oraz firmy: Gospodarstwo Ogrodnicze Emilia i Kamil Stanieta z Sobień Biskupich, SuperDrob S.A. z Karczewa, ŁUKOMET – Krzysztof Łuszczyk z Całowania, Naprawa Sprężarek Marek Szostak z Sobiekurska, Zakład Mięsny Karczew „Piwowarczyk” s.j. oraz Lubysz z Łukówca. Wszystkim darczyńcom bardzo serdecznie dziękujemy!

Zadanie „Piskorze ku kulturze” polega na zakupie strojów ludowych dla Zespołu Folklorystycznego Piskorze, działającego przy OSP Łukówiec. Działalność Zespołu rozpoczęła się w sierpniu 2018 roku. Obecnie Zespół liczy 29 członków - 16 kobiet oraz 13 mężczyzn. Zespół występuje na terenie Gminy Karczew, powiatu otwockiego oraz sąsiednich powiatów podczas uroczystości publicznych. Miejscowość Łukówiec, o której pierwsza wzmianka pochodzi z 1421 roku, postrzegana jest przez etnografów jako teren należący do nadwiślańskiego Urzecza. Stroje ludowe Zespołu Piskorze będą więc nawiązywać do tradycji tego regionu (strój wilanowski).
Od marca 2019 roku członkowie Zespołu uczą się tradycyjnych tańców ludowych, a zajęcia prowadzone
są przez profesjonalnego instruktora. Przy realizacji tego zadania OSP Łukówiec współpracuje z etnografami: dr Łukaszem Maurycym Stanaszkiem oraz Panią Elżbietą Piskorz-Branekovą. Przygotowaniem i realizacją projektu zajmuje się Zespół Projektowy w następującym składzie: Anna Lewandowska – koordynator projektu, Magdalena Przybysz, Krystyna Rosłonek, Kamil Stanieta, Łukasz Maurycy Stanaszek, Tomasz Rosłonek – członkowie Zespołu.

W lipcu 2019 roku podpisaliśmy z Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie umowę, której przedmiotem jest wykonanie 29 kompletów strojów ludowych
z regionu wilanowskiego. Tak więc już w październiku 2019 roku Zespół Piskorze zaprezentuje się w strojach ludowych wykonanych w pracowni krawieckiej utytułowanego i znanego na całym świecie Zespołu Mazowsze.

https://www.mazowsze.waw.pl/