18-24.03.2019r PDF Drukuj
sobota, 16 marca 2019 16:31

PONIEDZIAŁEK – 18 marca 2019

17.30

+Zofię Baracz w 7 dzień po śmierci of. Syn Jerzy z rodziną

18.00

+Janinę, Bogdana, Jacka, Adama, Annę, Tomasza, Barbarę Bąbik, Wincentego, Marię, Anielę, Marię Andrzejewskich, Juliannę, Piotra, Gabrielę Kowalczyk, Tadeusza Kabalę, Krystynę Kopyt of. Józef Bąbik

WTOREK – 19 marca 2019 Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP

18.00

W intencji KR Mężczyzn – przyjęcie do różańca

18.00

+Jana (60r), Józefa, Andrzeja, Adama, Alinę, Eugeniusza Molaków, zm. dziadków i krewnych z rodziny Molaków i Sulejewskich, dusze w czyśćcu cierpiące, zmarłych księży, którzy pracowali w naszej parafii of. Rodzina Molaków

18.30

+Władysława Bąbika (1r) of. Rodzina

ŚRODA – 20 marca 2019

17.30

+Krystynę Floriańczyk o łaskę Królestwa niebieskiego of. Pracownicy Urzędu Pocztowego Otwock 1 zamiast kwiatów

18.00

+Stanisława (3r), zmarłych z rodziny Całków, Małkowskich, Pietruchów, Borowskich, zmarłych księży, którzy pracowali w naszej parafii, dusze w czyśćcu cierpiące of. Zdzisław Całka

CZWARTEK – 21 marca 2019

17.00K

+Krystynę Floriańczyk of. KRK Matki Bożej Częstochowskiej w Łukówcu

18.00

+Stefanię Kordas (1r), Władysława Kordasa (10r), zmarłych z rodziny Kordasów, Dziedziców of. Córki z rodzinami

PIĄTEK – 22 marca 2019 - rekolekcje

10.30K

+Stefanię Wilczek (13r), Jana, Krystynę, Bolesława, Jana Reginę, Antoniego, Czesławę, Krzysztofa Wilczek, dusze w czyśćcu cierpiące, Jana, Cecylię i Marię Cieślak of. Wanda Cieślak

12.00

+Aleksandrę, Ignacego Osuchowskich, Aleksandrę, Stanisława Wasąznik, zmarłych z tych rodzin of. Maria Wasążnik

17.00K

+Edwarda, Walerię, Henryka, Leonarda, Zofię z rodziny Floriańczyków, Aleksandra, Zafię Żołądek, Mariannę, Andrzeja Szymańskich, Stanisława, Franciszkę Trzeciak, dusze w czyśćcu cierpiące of. Marianna Trzeciak

18.00K

+Stanisława, Henrykę, Sławomira, Witolda Kociszewskich, zmarłych z tej rodziny of. Rodzina Winiarek

SOBOTA – 23 marca 2019 - rekolekcje

10.00

W intencji chorych

10.00

Intencja zamówiona przez p. Mariannę Trajda

12.00

+Genowefę, Władysława, Annę, Tadeusza Augustyniak, Krzysztofa Bednarek, Barbarę Kowalczyk, Andrzeja Molaka, zmarłych dziadków, zmarłych z rodziny, duszew w czyśćcu cierpiące of. Jadwiga Bednarek

17.00K

+Szczepana Walickiego (2r), Karolinkę, Feliksę, Stanisława, Kazimierza, Halinę, Stanisława, Henrykę z rodziny Walickich, Romana, Wandę, Tereskę z rodziny Zawadów of. Żona

18.30

+Dariusza Strzelec (3r), Lucjana Radomskiego (23r)

NIEDZIELA – 24 marca 2019 III Niedziela Wielkiego Postu - rekolekcje

8.00

+Jana i Wacławę Machowskich, dusze w czyśćcu cierpiące

10.00K

+Władysława Lewandowskiego, Feliksę Lewandowską, zmarłych dziadków Lewandowskich, Szostaków of. Maria Sadowska

11.30

Za parafian

15.30K

+Józefa i Stefanię Kwiatkowskich, za zmarłych z rodziny Kwiatkowskich i Winiarków of. Wiesława Winiarek

17.00

+Aleksandrę (19r), Edwarda (30r), Leszka Bacińskich, Stanisława (27r), Zofię, Barbarę, Stanisława Skoczków, Juliannę, Antoniego Rozumów, Kazimierza Dąbrówkę, Grzegorza Żurawskiego, zmarłych z rodziny Skoczków, Bacińskich, Skolimowskich, Winiarków, Niziołków of. Marianna Skoczek