23-29.07.2018 PDF Drukuj
sobota, 21 lipca 2018 09:02

PONIEDZIAŁEK – 23 lipca 2018 Święto św. Brygidy

17.30

+Zofię Krawczyk of. Kuzynki z Warszówki (zamiast kwiatów)

18.00

+Andrzeja Przybysza of. Rodzina Cieślaków z Całowania

WTOREK – 24 lipca 2018 Wspomnienie św. Kingi

18.00

+Zdzisława Witaka (5 r), Mariannę, Stanisława, Barbarę, Antoniego Niziołków, Stanisławę, Andrzeja, Jadwigę, Wojciecha Witaków, Ryszarda Galasa, Stanisławę i Stanisława Olszewskich, Danutę Niziółka of. Barbara Witak

18.30

Dziękczynna w 50 r urodzin żony Joanny z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę MB oraz zdrowie of. Mąż i córki

ŚRODA – 25 lipca 2018 Święto św. Jakuba

18.00

W intencji ks. proboszcza z racji imienin of. Kółka Różańcowe kobiet z Dziecinowa

18.00

+Mirosławę Kociszewską (8 r), Dariusza, Michalinę, Adama Kociszewskich, Bronisłąwę, Bronisława, Ryszarda Kurek, Wiesława Jobdę, Stanisława Rogulskiego of. Eugeniusz Kociszewski

19.00K

+Władysławę, Henryka, Mirosława, Mariana, Józefa, Rozalię Władysława z r. Kruszewskich, Piotra, Mariannę, Annę, Bronisława, z r. Jobdów, zm. z tych rodzin of. Teresa Michalik

19.30K

O zdrowie dla męża

CZWARTEK – 26 lipca 2018 Wspomnienie św. Joachima i Anny

17.30

+Zofię Bąk (30 dz) of. Rodzina

18.00

Dziękczynna w 25 r urodzin Patrycji Jobda z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę MB of. Rodzice

18.30

Intencja zamówiona przez p. Kazimierę Cherubin

PIĄTEK – 27 lipca 2018

17.30

+ Helenę, Eugeniusza, Zbigniewa z r. Kociszewskich of. Elżbieta Piętka

18.00

+Genowefę (4 r), Stefana, Tadeusza, Krystynę Chodas, zm. z r. Chodasów, Jobdów, Błażejczyków of. Roman Chodas

SOBOTA – 28 lipca 2018

16.00

W intencji nowożeńców: Katarzyny i Bartłomieja

17.00

W intencji nowożeńców: Izabeli i Łukasza

18.00

W intencji nowożeńców: Anny i Marcina

NIEDZIELA – 29 lipca 2018 XVII Niedziela zwykła

8.00

+Feliksę (8 r), Jana i Teresę Kowalczyk, Leokadię i Stanisława Kasprzak
of. Rodzina Kasprzaków z Garwolina

10.00K

+Feliksa, Józefa, Mariannę Masnych, Zofię, Mariannę, Stanisława Konarzewskich, Mirosława Michała Prasuła, zm. z tych rodzin of. Helena Masna

11.30

W intencji ks. proboszcza z racji imienin

11.30

Za parafian

17.00

+Mariannę i Feliksa Walkiewicz, Rozalię i Józefa Andrzejak, zm. z r. Walkiewiczów i Grzywaczów of. Jolanta Piotrowska