O Nas PDF Drukuj

 

Parafialny Zespół Caritas działający przy Parafii Św. Jana Chrzciciela w Warszawicach to jeden z 28 aktywnie działających zespołów na terenie Diecezji Siedleckiej. To grupa osób, która pod przewodnictwem Proboszcza Krzysztofa Wałka (Przewodniczący PZC) prowadzi w sposób planowy i systematyczny dzieła miłosierdzia w parafii. Członkowie PZC bezinteresownie poświęcają swój czas, by pomagać innym.

 

Celem PZC jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.